Zespół ds. Prewencji

Zgodnie z tekstem Projektu Standardów ochrony dzieci w naszej Parafii, Proboszcz parafii powołuje Zespół ds. Prewencji. W jego skład wchodzą: osoba odpowiedzialna za standardy ochrony dzieci, osoba zaufana oraz osoba odpowiedzialna za interwencję.

 

Osoba odpowiedzialna za standardy troszczy się o to, aby standardy były w parafii znane, wdrażane i przestrzegane. 

Osoba zaufana powołana jest do przyjmowania zgłoszeń w przypadku naruszenia standardów lub zaistnienia incydentów przemocy. 

Osobą odpowiedzialną za interwencję w przypadku podejrzenia lub zaistnienia przemocy może być proboszcz/administrator parafii, lub inna osoba oddelegowana do tego zadania o ile posiada odpowiednie kompetencje. Osoby powyższe tworzą wraz z proboszczem (administratorem) Zespół ds. Prewencji i ściśle z sobą współpracują.


MSZE ŚWIĘTE


 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 (wrzesień-maj)

20:00 (czerwiec-sierpień)

 

W DNI POWSZEDNIE:

godz. 7:00, 18:00

 

W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 16:30

(z wyjątkiem wakacji i Adwentu)

 

W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 8:00

(z wyjątkiem wakacji)

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 

CZYNNA:

  • od poniedziałku do piątku
    w godz. 16:30 – 17:30
  • w sobotę w godz. 10:00 – 11:00

W czasie kiedy kancelaria jest nieczynna we wszelkich sprawach pilnych prosimy dzwonić pod numer: 33 81 66 933 lub 798 296 500


Copyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski