Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół Caritas (w skrócie PZC), to działająca przy Parafi grupa charytatywna, która zrzesza osoby pragnące nieść pomoc i wsparcie najuboższym i najbardziej potrzebującym członkom parafii. Formalnie grupa ta powstała 10 kwietnia 2024 r z przekształcenia działającego od początku istnienia Parafii Zespołu charytatywnego.

 

Cele działania PZC są następujące:

 • animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości;
 • pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy;
 • organizowanie pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami.

Zespół podejmuje działalność we współpracy z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i innymi organizacjami. W swej działalności Zespół korzysta z osobowości prawnej Parafii. Pośród różnych działań PZC można wymienić:

 • pomoc żywnościową Caritas (realizowaną dzięki wsparciu UE);
 • paczki świąteczne organizowane we współpracy z programem Caritas: "Tak. Pomagam!";
 • program kart zakupowych;
 • doraźna pomoc potrzebującym.

Przewodniczącym Zespołu jest ks. Proboszcz. Zastępcą i liderem grupy jest p. Grażyna Kubieniec a sekretarzem - p. Joanna Pal.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którym leży na sercu niesienie pomocy potrzebującym. 

 

 

Jeśli chcesz włączyć się w wolontariat zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Zespołu. Może zainteresować Cię też lektura poniższych dokumentów:

Wskazania duszpasterskie dla Parafialnych Zespołów CARITAS

Zasady działania Parafialnego Zespołu CARITAS


MSZE ŚWIĘTE


 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 (wrzesień-maj)

20:00 (czerwiec-sierpień)

 

W DNI POWSZEDNIE:

godz. 7:00, 18:00

 

W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 16:30

(z wyjątkiem wakacji i Adwentu)

 

W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 8:00

(z wyjątkiem wakacji)

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 

CZYNNA:

 • od poniedziałku do piątku
  w godz. 16:30 – 17:30
 • w sobotę w godz. 10:00 – 11:00

W czasie kiedy kancelaria jest nieczynna we wszelkich sprawach pilnych prosimy dzwonić pod numer: 33 81 66 933 lub 798 296 500


Copyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski