Rycerze Świętego Jana Pawła II

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.

 

24 listopada 2019 r. w Parafii św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość erygowania pierwszej na południu Polski a 57 w Polsce Chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczył Ksiądz Biskup Roman Pindel. W szeregi Chorągwi wstąpiło 26 mężczyzn, ślubując przed Księdzem Biskupem Romanem Pindlem, swoją przynależność do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

 

30 października 2021 roku – z racji dużej liczebności Braci Rycerzy Chorągiew Św. Andrzeja Boboli podzieliła się na dwie Chorągwie i tak powstała druga w komandorii Chorągiew Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

 

W obecnej chwili Komandoria bielsko-żywiecka liczy 3 Chorągwie i 35 Rycerzy bardzo aktywnie działających w całej diecezji.

 

Komandorem bielsko-żywieckim jest Zacny Brat Piotr Jędrzejko z Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, sprawujący rolę głównego organizatora oraz nadzorującego wszystkie działania Rycerzy w diecezji.

 

Do Choragwi Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka należy również Oficer Generalny Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II Zacny Brat Dominik Piotrowski pełniący funkcje Wielkiego Lektora Zakonu oraz Legata Prowincjała Polski.

 

Wielkim Rycerzem Choragwi Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka jest Zacny Brat Mirosław Poniewski.

 

Rycerze Zakonu Świętego Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości - zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego - Bracia Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II będą dążyć do:

  • umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
  • rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
  • rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy
  • wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi
  • dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.

 

Bratem Rycerzem Zakonu Świętego Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.
Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie wśród osób duchownych poczucia, że na Rycerzy Świętego Jana Pawła II zawsze można liczyć – jak na prawe ramię Kościoła.

 

Spotkania formacyjne Rycerzy Świętego Jana Pawła II odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej. 

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12 Rycerze biorą aktywy udział w Liturgii - Msza Rycerska

 

Kontakt do osoób odpowiedzialnych za rozwój Rycerzy w Parafii i Diecezji:


MSZE ŚWIĘTE


 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 (wrzesień-maj)

20:00 (czerwiec-sierpień)

 

W DNI POWSZEDNIE:

godz. 7:00, 18:00

 

W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 16:30

(z wyjątkiem wakacji i Adwentu)

 

W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 8:00

(z wyjątkiem wakacji)

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 

CZYNNA:

  • od poniedziałku do piątku
    w godz. 16:30 – 17:30
  • w sobotę w godz. 10:00 – 11:00

W czasie kiedy kancelaria jest nieczynna we wszelkich sprawach pilnych prosimy dzwonić pod numer: 33 81 66 933 lub 798 296 500


Copyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski