Diakonia Liturgiczna Dorosłych

„Z liturgii … a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością dokonuje się przez nią uświęcenie człowieka i uwielbienie Boga…” (Konstytucja o Liturgii 10)

 

Przy ołtarzu Pana jest miejsce dla wszystkich: celebransa, ministrantów, dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. Wszyscy bowiem tworzymy Lud Boży żywą wspólnotę Kościoła. Sobór Watykański poucza, iż: „Matka Kościół pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych…” (Konstytucja o Liturgii 14)

 

Te wskazania Soboru stały się kilka lat temu zachętą do stworzenia w Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku Białej wspólnoty dorosłych, pragnących czynnie włączyć się w posługę podczas Mszy świętej. Inicjatorem i pierwszym opiekunem grupy, która przyjęła nazwę Diakonii Liturgicznej Dorosłych, był ks. Antoni Dewor. Obecnie, od 2019 roku, opiekunem Wspólnoty jest ks. Piotr Borgosz, a posługę odpowiedzialnego za wspólnotę pełni Zbigniew Nikiel.

 

Celem tej wspólnoty jest głębsze zaangażowanie się w przeżywanie Liturgii poprzez podejmowanie posług liturgicznych, modlitwę i formację religijną. Dorośli czytają Słowo Boże, wezwania modlitwy wiernych (w imieniu całego Ludu Bożego zgromadzonego w kościele), oraz przynoszą do ołtarza dary ofiarne (wśród nich – chleb i wino), które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Ich zaangażowanie ożywia celebrację Mszy świętej i sprawia, że staje się ona prawdziwym, wspólnym dziełem Kościoła.

 

Jeżeli czujesz potrzebę bycia bliżej ołtarza, „bliżej Boga”, który do końca Cię ukochał i oddał za Ciebie swe życie, to dołącz do naszej wspólnoty. Spotkania formacyjno – modlitewne naszej Diakonii odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 19:00 w kaplicy. Organizujemy również wspólne wyjazdy w ciągu roku, które przez odwiedzanie miejsc świętych mają na celu pogłębianie i umacnianie wiary oraz integrację naszej wspólnoty. Przyjdź i dołącz do grona ludzi, którzy chcą mieć swój wkład w tworzenie żywej liturgii i Kościoła. Pan czeka!

Pielgrzymka Diakonii Liturgicznej Dorosłych do miejsc życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego - wrzesień 2022


MSZE ŚWIĘTE


 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 (wrzesień-maj)

20:00 (czerwiec-sierpień)

 

W DNI POWSZEDNIE:

godz. 7:00, 18:00

 

W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 16:30

(z wyjątkiem wakacji i Adwentu)

 

W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 8:00

(z wyjątkiem wakacji)

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 

CZYNNA:

  • od poniedziałku do piątku
    w godz. 16:30 – 17:30
  • w sobotę w godz. 10:00 – 11:00

W czasie kiedy kancelaria jest nieczynna we wszelkich sprawach pilnych prosimy dzwonić pod numer: 33 81 66 933 lub 798 296 500


Copyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski