Wizytacja Kanoniczna

Zgodnie z Kan. 396 Kodeksu Prawa Kanonicznego – „§ 1. Biskup obowiązany jest wizytować diecezję (…) przynajmniej raz na pięć lat (…). Obowiązek ten ma wypełniać osobiście (…) przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego albo przez innego prezbitera”.

 

W tym roku zgodnie z powyższym paragrafem odbyła się więc wizytacja naszej wspólnoty parafialnej, którą przeprowadził Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Piotr Greger. W latach 1989-1995 pełnił On posługę wikariusza w naszej parafii.

Wizytację Księdza Biskupa, która odbyła się w dniach 15-17 września poprzedziły dwa spotkania z przedstawicielami Kurii Diecezjalnej:

 

  1. spotkanie liderów grup parafialnych z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Księdzem Piotrem Hoffmannem (6 września) w domu parafialnym oraz podczas Mszy z kazaniem Księdza Piotra,
  2. spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Parafialnej Rady Ekonomicznej z Wikariuszem Generalnym i Dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii – Księdzem Markiem Studenskim (12 września).

Obecność Księdza Biskupa poprzedziła także wizytacja kancelarii parafialnej realizowana przez: Dyrektora Wydziału Finansowego Kurii Księdza Roberta Samsela oraz Księdza Piotra Hoffmanna.

 

Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores gregis podkreślił znaczenie wizyty pasterskiej, nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Dlatego Biskup – dodaje papież – „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste”. Łacińskie słowo visito oznacza: odwiedzać, wizytować, wspierać. Stąd też w programie wizytacji spotkania z Proboszczem, prezbiterami, Radą Duszpasterską, Ekonomiczną, grupami formacyjnymi, młodzieżą i dziećmi. Apostołowie wzorem Chrystusa, jako Jego następcy sami odbywali wiele podróży, by odwiedzić gminy chrześcijańskie i głosić Dobrą Nowinę. Nie inaczej jest i dziś.

 

Poniżej zamieszczamy punkty programu wizytacji oraz fotografie upamiętniające te wydarzenia.

 

Piątek, 15 września 2023 r.

16.30 – Liturgia Godzin: Nieszpory

17.00 – Spotkanie z grupami formacyjnymi dzieci i młodzieży

18.00 – Kanoniczne wprowadzenie Księdza Biskupa i Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

20.30 – Spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą ds. Ekonomicznych

  

Niedziela, 17 września 2023 r. – Uroczystość Odpustu Parafialnego

  7.30 – Msza Święta z homilią Księdza Biskupa

  9.00 – Msza Święta z homilią Księdza Biskupa

10.30 – Msza Święta z homilią dla dzieci; na zakończenie liturgii: błogosławieństwo małych dzieci i matek oczekujących potomstwa

12.00 – Suma odpustowa – Msza Święta pod przewodnictwem i z homilią Księdza Biskupa; na zakończenie liturgii: procesja teoforyczna

16.00 – Spotkanie z grupami formacyjnymi dorosłych (na rozpoczęcie: Koronka do Bożego miłosierdzia w intencji zmarłych duszpasterzy i parafian)

17.00 – Msza Święta z homilią Księdza Biskupa


MSZE ŚWIĘTE


 

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 (wrzesień-maj)

20:00 (czerwiec-sierpień)

 

W DNI POWSZEDNIE:

godz. 7:00, 18:00

 

W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 16:30

(z wyjątkiem wakacji i Adwentu)

 

W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA:

dodatkowa Msza św. o godz. 8:00

(z wyjątkiem wakacji)

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 

CZYNNA:

  • od poniedziałku do piątku
    w godz. 16:30 – 17:30
  • w sobotę w godz. 10:00 – 11:00

W czasie kiedy kancelaria jest nieczynna we wszelkich sprawach pilnych prosimy dzwonić pod numer: 33 81 66 933 lub 798 296 500


Copyright 2023 @ Raster Media Dominik Piotrowski